Gäster:

Här redogör vi för de åtgärder vi har vidtagit för ökad trygghet, säkerhet och trivsel under 2021.

 

  • Alla gäster hjälps till handrengöring och handdesinfektion vid ankomst till bordet.
  • Gäster som uppvisar sjukdomssymptom, även lindriga, kommer att uppmanas att lämna restaurangen omgående.
  • Toalettköer tillåts inte, gäster får istället informera personal om önskemål att uppsöka toalett och sitta kvar vid sitt bord. Personal informerar när det blir ledigt.

Personal:

  • Vi har nolltolerans mot sjukdomssymptom hos våra medarbetare, om sådana skulle uppkomma under ett pågående arbetspass avbryts detta omgående och medarbetaren i fråga går hem omedelbart.

Avstånd och antal sittande per bord:

  • Vi följer självfallet lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt de kompletterande riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som trädde i kraft per den 7 juli 2020 om att hålla 1 meters avstånd mellan alla bord och om möjligt luftar vi upp möbleringen ännu mer än så.
  • Naturligtvis följer vi alla vid var tid gällande regleringar av antal sittande per bord samt tillfälligt förkortade serveringstider.

Desinficering:

  • Alla särskilt exponerade ytor, så som dörrhandtag, stolsryggar, bordsskivor, toalettsitsar, handfat och blandare spritas minst 3 gånger per pass då vi håller öppet.

Denna skrivelse är senast uppdaterad den 23 mars 2021. Vid frågor eller synpunkter, kontakta:

Gunnar Wester (VD), telefon: +46 70 675 75 77, e-post: gunnar@cococarmen.se